Thursday, February 4, 2010

《福布斯》2010年香港40富豪榜放榜


据香港媒体报道,美国财经杂志《福布斯》2010年香港40富豪榜放榜,长和系主席李嘉诚再蝉联香港首富。

 81岁的李家诚身家为213亿美元,年长李嘉诚一岁的亚洲股神李兆基得到亚军,身家有190亿美元,掌控新鸿基地产的郭氏家族排行第三位,身家有170亿美元。

 第四位是郑裕彤,身家70亿美元。第五位刘銮雄,身家60亿美元。第六位米高嘉道理,身家50亿美元。第七位吴光正,身家42亿美元。第八位陈廷骅,身家32亿美元。第九位冯国纶,身家30亿美元。第十位冯国经,身家29亿美元。


http://www.chinataiwan.org/jm/gajj/201002/t20100204_1247686.htm


 1. Li Ka-shing
 2. Lee Shau Kee
 3. Kwok family
 4. Cheng Yu-tung
 5. Joseph Lau
 6. Michael Kadoorie
 7. Peter Woo
 8. Chen Din Hwa
 9. William Fung
 10. Victor Fung
 11. Chee Chen (C.C.) Tung
 12. Ronnie & Gerald Chan
 13. Michael Ying
 14. Richard Elman
 15. Patrick Lee
 16. Michael & Patrick Wu
 17. Stanley Ho
 18. Tang Yiu
 19. Vincent Lo
 20. Li Sze Lim
 21. Or Wai Sheun
 22. David Li
 23. Francis Choi
 24. Lui Che Woo
 25. Helmut Sohmen
 26. Richard Li
 27. Alfred Chan & Edward Tan
 28. Lee heirs
 29. Hui Sai Fun
 30. Patrick Wang
 31. Lo Ka Shui
 32. Allan Wong
 33. George Wong
 34. Pong Hong Siu Chu
 35. Jonathan Choi
 36. Fong Yun Wah
 37. Harindarpal Banga
 38. Gordon Wu
 39. Law Kar Po
 40. Tang Hsiang Chien